Marian Prayer / Modlitwy maryjne: Częstochowa, Poland (20)

The image of Our Lady of Czestochowa, from the beginning of the Shrine, was recognized as extraordinary, surrounded by the devotion of the faithful (including Polish kings). Distinguishing the Icon of Our Lady of Czestochowa are the scars on the face of the Blessed Virgin, a sign and symbol of the mystery of the Cross and suffering. The Icon carries with it the marks of wounds and pain. For the people of Poland, these scratches are an integral part of their identification of themselves with the Queen of Poland. In the darkest and most difficult moments for Poland, those marks of suffering and redemption became a sign of hope and help, to stand the test of time. Just like the seven swords of sorrows that pierced her heart under the Cross, she now wears these same signs of sorrows on her miraculous Icon. Prayer may be found here.

Wizerunek Jasnogórskiej Bogurodzicy od początku uznawany był za niezwykły, otoczony powszechnym poważaniem i czcią wiernych, nawet przez polskich królów, którzy składali Jej liczne dary i wota. Charakterystyczną cechą, po której każdy rozpozna Obraz Jasnogórski, są blizny na twarzy Matki Bożej – znak i symbol tajemnicy Krzyża i cierpienia. Obraz Jasnogórski nosi na sobie znamiona ran i bólu. Jakby chciała powiedzieć nam Matka Boża, że jest Matką i Królową umęczonego i udręczonego przez wieki Narodu. W chwilach szczególnie ciężkich dla Narodu, te znaki cierpienia i odkupienia budziły nadzieję na przetrwanie, stawały się pomocą. Jak siedem mieczów boleści przebiło Jej serce pod Krzyżem, tak teraz znaki bolesnych ran nosi na swym Jasnogórskim Obliczu. Modlitwa

Comments are closed.