Marian Prayer / Modlitwy maryjne: Gietrzwald, Poland (21)

Our Lady of Gietrzwald is Poland’s only approved apparition of the Blessed Mother to the thirteen-year-old Justyna Szafryńska and 12-year-old Barbara Samulowska. The apparitions started June 27, 1877 and would continue for almost three months, concluding on September 16. Our Lady spoke in the local dialect similar to the Polish language. At that time, the Polish language had been banned by Prussian government in all the schools in the region. As a result of the Kulturkampf, “rebellious” Catholic priests and religious congregations with the exception of those actively involved in social work were removed from Warmia. Like the Woman of Lourdes, Our Lady of Gietrzwald called herself the Immaculate Conception and said: “I want you to pray the Rosary daily.” Pray a decade of the Rosary. Find more here.

Gietrzwałd szczyci się jedynym w Polsce objawieniem maryjnym uznanym przez Kościół. Świadkami były trzynastoletnia Justyna Szafryńska i dwunastoletnia Barbara Samulowska. Objawienia zaczęły się 27 czerwca 1877 r. i trwały niemal trzy miesiące do 16 września. Matka Najświętsza posługiwała się miejscowym dialektem, podobnym do języka polskiego. Trzeba dodać, że w tamtym czasie język polski został zakazany w szkołach regionu, a na skutek Kulturkampf, “zbuntowani” kapłani czy zakonnicy byli wyrzucani z Warmii chyba że byli byli zaangażowani w służbie na rzecz społeczeństwa. Podobnie, jak w Lourdes, Maryja w Gietrzwałdzie przedstawia siebie jako Niepokalane Poczęcie i mówi: “Chcę, abyście codziennie modlili się na różańcu”. Odmów jeden dziesiątek Różańca. Czytaj więcej.

Comments are closed.