Marian Prayer / Modlitwy maryjne: Mother of the Church (24)

The Easter Season closes with the great feast of Pentecost Sunday, traditionally called the “birthday” of the Church. The Blessed Virgin Mary was there: the “apostles were constantly at prayer together, and with them a group of women, including Mary, the mother of Jesus.” (Acts 1:14). She is the perfect pattern of the Church at prayer. Mary had been present at the very beginnings of the Church: standing at the foot of the cross where she was appointed to be mother of all those who were brought to life through the death of her only Son.

Mary has held the title Mother of the Church for centuries. “She is invoked as Mother of the Church and the teacher and Queen of the Apostles” (Pope Leo XIII). Saint Pope John XXIII spoke of Mary as “Mother of the Church and our most loving Mother.” On November 21, 1964, at the request of the Polish bishops, Pope Paul VI stated, “For the glory of the Blessed Virgin and our own consolation, we proclaim the Most Blessed Virgin Mary Mother of the Church, of the whole people of God, faithful and pastors, and we call her most loving Mother.” Pope John Paul II has frequently used this title: “In the birth of the Church, the one to whom we owe the birth of Christ participates in a particular way.”

Since 1971, the Blessed Mother has been invoked as Mother of the Church in Poland and then in Argentina. Pope Francis, has deemed it fitting in 2018 that Mary be recognized by the whole Church by this magnificent title of the Mother of the Church. Here is the prayer.

Okres Wielkanocy kończy się wspaniałą Niedzielą zesłania Ducha Świętego., która tradycyjnie zwano narodzinami Kościoła. Była przy tym Matka Najświętsza: “apostołowie trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” (Dz 1,14). Ona jest doskonałym wzorem modlitwy. Maryja była również u stóp Krzyża, gdzie Chrystus, gdzie została Matką tych, kto®zy zostali zbawieni przez śmierć Jezusa na Krzyżu.

Maryja posiada tytuł Matki Kościoła od wieków. Papież Leon XIII mówił: Jest Ona wzywana jako Matka Kościoła i jego wychowawczyni oraz Królowa Apostołów”. Święty Jan XXIII mówił o Maryi jako “Matce Kościoła i mojej najukochańszej Matce”. 21 listopada 1964 r., na prośbę biskupów Polskich, bł. Paweł VI ogłosił: “NA CHWAŁĘ MATKI BOŻEJ I KU NASZEMU POKRZEPIENIU, OGŁASZAMY NAJŚWIĘTSZĄ MARYJĘ PANNĘ MATKĄ KOŚCIOŁA, TO JEST MATKĄ CAŁEGO LUDU BOŻEGO, ZARÓWNO WIERNYCH, JAK I PASTERZY, KTÓRZY NAZYWAJĄ JĄ NAJUKOCHAŃSZĄ MATKĄ.” Św. Jan Paweł II często używał tego tytułu: “Ta, której zawdzięczmy zrodzenie Chrystusa uczestniczy w szczególny sposób w narodzeniu Kościoła”.

Matka Najświętszą jest wzywana jako Matka Kościoła od 1971 r. 1 Polsce, później także w Argentynie. W 2018 r., papież Franciszek uznał za właściwe, aby w całym Kościele wzywać Maryję jak Matkę. Tu można znaleźć modlitwę Franciszka do Matki Kościoła.

Comments are closed.