Marian Prayer / Modlitwy maryjne: Our Lady of La Salette (19)

On September 19, 1846, in the pastures above the village of La Salette, France two shepherd children Maximin Giraud and Mélanie Calvat say they have met a “Beautiful Lady” in tears, all in the light. She entrusted them with a Message of conversion for “all her people”, who spontaneously called her “The Reconciler of sinners”. On September 19, 1851 after a long and rigorous investigation, Mgr Philibert de Bruillard, the bishop of Grenoble declared in a letter: “The Apparition of the Blessed Virgin to two shepherds on the mountain of La Salette […] carries in itself all the characteristics of the truth and which the faithful are justified in believing to be unmistakable and certain”. The Sanctuary is built around the site of the Marian Apparition of 1846 at an altitude of nearly 1800 m. Invocation: “Our Lady of La Salette, Reconciler of Sinners, pray without ceasing for us who have recourse to you”. Find other prayers.

“Piękna Pani” – tak pastuszkowie Maximin Giraud i Mélanie Calvat nazywały Matkę Najświętszą, którą zobaczyły 19 września 1846 r. na alpejskich pastwiskach wioski La Salette we Francji. Maryja była utkana ze światła i cały czas płakała. Przekazała dzieciom orędzie nawrócenia “dla całego swojego ludu”, który spontanicznie wzywał ją jako “Pojednawczynię grzeszników”. 19 września 1851 r. bp Philibert de Bruillard z Grenoble wydał dekret o prawdziwości wydarzenia: “Objawienie Najświętszej Maryi Panny dwojgu pastuszkom na górze La Salette (…) nosi w sobie wszystkie znamiona prawdy i wierni mogą w nie wierzyć pewnie i bez obawy błędu”. Na wysokości 1800 m., tuż obok miejsca objawienia wybudowano sanktuarium. Wkrótce ułożono modlitwę: “Matko Boża Saletyńska, Pojednawczyni grzeszników, módl się nieustannie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Inne modlitwy…

Comments are closed.