Marian prayer / Modlitwy maryjne: Sub Tuum Praesidium (2)

This prayer, known in Latin as Sub tuum Praesidium and first found in a Greek papyrus, c. 300 A.D., is the oldest known prayer to the Virgin.

We fly to Thy protection, O Holy Mother of God; Do not despise our petitions in our necessities, but deliver us always from all dangers, O Glorious and Blessed Virgin.

Read more: https://www.redemptoristsesker.ie/2018/10/we-fly-to-thy-patronage-o-holy-mother-of-god-origin-of-this-prayer/

To modlitwa znana pod tytułem “Pod Twoją obronę” (Sub Tuum Praesidium), najstarsza znana modlitwa do Matki Najświętszej (papirus grecki datowany na ok. 250-300 r.)

Pod Twoją obronę
uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami
racz nie gardzić
w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.
Amen.

Comments are closed.