Marian prayers / Modlitwy maryjne: Alma Redemptoris Mater (8)

The “Alma Redemptoris Mater,” which dates from the eleventh century, is one of the four antiphons sung after Night Prayer. It is used in the Advent Season.

Loving mother of the Redeemer,
gate of heaven, star of the sea,
assist your people who have fallen yet strive to rise again.
To the wonderment of nature you bore your Creator,
Yet remained a virgin after as before.
You who received Gabriel’s joyful greeting,
have pity on us poor sinners.

Modlitwa ukształtowana w Kościele od XI w. Używana jest najczęściej na zakończenie dnia, szczególnie w okresie Adwentu. Polskie tradycyjne tłumaczenie tekstu łacińskiego brzmi następująco:

Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza, Gwiazdo Morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego,  Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego. Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący,
Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela. Panno, przedtem i potem ze świata podziwieniem, uczczona Gabryjela wdzięcznym pozdrowieniem; Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

Comments are closed.