Marian prayers / Modlitwy maryjne: Ave, Maris Stella (6)

The Latin version of this prayer, Ave, Maris stella, can be traced to the late eighth/early ninth century. The title, Star of the Sea (or Ocean), is one of the oldest and most widely spread titles for Mary. The prayer is often used to pray for travelers. Mary herself is a sign of hope for a safe arrival to one’s destination.

1. Hail, you Star of Ocean! Portal of the sky, Ever Virgin Mother, Of the Lord most high. 2. O! by Gabriel’s Ave, Uttered long ago, Eva’s name reversing, Establish peace below. 3. Break the captive’s fetters; Light on blindness pour; All our ills expelling,
Every bliss implore. 4. Show yourself a mother; Offer him our sighs, Who for us Incarnate Did not you despise. 5 Virgin of all virgins! To your shelter take us; Gentlest of the gentle! Chaste and gentle make us. 6. Still as on we journey, Help our weak endeavor, Till with you and Jesus We rejoice forever. 7. Through the highest heaven, To the Almighty Three, Father, Son, and Spirit, One same glory be. Amen.

Ave, Maris Stella to łacińska modlitwa, Której ślady datują się na VIII wiek i początek IX. “Gwiazda morza” to tytuł, jaki nadano Maryi bardzo dawno temu. Ten tytuł szybko się rozpowszechnił w modlitwach podróżujących. Matka Boża jest znakiem nadziei w drodze do celu, w sposób szczególny do wieczności.

1. Witaj, Gwiazdo morza, Wielka Matko Boga, Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga. 2. Ty, coś Gabriela Słowem przywitana, Utwierdź nas w pokoju, Odmień Ewy miano. 3. Winnych wyzwól z więzów, Ślepym powróć blaski. Oddal nasze nędze, Uproś wszelkie łaski. 4. Okaż, żeś jest Matką, Wzrusz modłami swymi Tego, co Twym Synem Zechciał być na ziemi. 5. O Dziewico sławna I pokory wzorze, Wyzwolonym z winy Daj nam żyć w pokorze. 6. Daj wieść życie czyste, Drogę ściel bezpieczną, Widzieć daj Jezusa, Mieć w Nim radość wieczną. 7. Bogu Ojcu chwała, Chrystusowi pienie, Obu z Duchem Świętym
Jedno uwielbienie. Amen

Comments are closed.