Marian prayers / Modlitwy maryjne: Memorare / Pomnij (4)

The Memorare is a sixteenth-century version of a fifteenth-century prayer that began “Ad sanctitatis tuae pedes, dulcissima Virgo Maria.” Claude Bernard (1588-1641) popularized the idea that the Memorare was written by Saint Bernard.

Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to your protection, 
implored your help, or sought your intercession, was left unaided. Inspired by this confidence, I fly unto you, O Virgin of virgins, my Mother. To you do I come, before you I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word Incarnate, despise not my petitions, but in your mercy, hear and answer me.
Amen.

Modlitwa “Pomnij” jest to późniejsza wersja XV wiecznej modlitwy, która zaczynała się od “Ad sanctitatis tuje pedes, dulcissima Virgo Maria”. Claude Bernard (1688-1641) głosił, ze została napisana przez św. Bernarda, w rzeczywistości jest do niej tylko podobna…

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.Amen.

Comments are closed.