Marian prayers / Modlitwy maryjne: Our Lady of Guadalupe (12)

In the dioceses of the United States of America, Our Lady of Guadalupe is celebrated on December 12. In 1999, Pope John Paul II, during the Solemn Mass at the Basilica of Our Lady of Guadalupe, declared this date as a Liturgical Holy Day for the whole continent. Here is the opening prayer of the memorial of Our Lady of Guadalupe.

W diecezjach Stanów Zjednoczonych Ameryki Matka Boża z Guadalupe jest czczona w dniu 12 grudnia. W 1999 roku Papież Jan Paweł II podczas uroczystej Mszy św. w Bazylice Matki Bożej z Guadalupe ogłosił tę datę świętem liturgicznym dla całego kontynentu. W tym miejscu znajdziesz modlitwę wspomnienia Matki Bożej z Guadalupe.

Comments are closed.