Marian prayers / Modlitwy maryjne: Prayer to Mary Assumed into Heaven (27)

There are four solemnities honoring the Mother of Jesus that are kept throughout the Catholic church: The Immaculate conception (December 8), her divine Motherhood (January 1), the Annunciation (March 25), her Assumption (August 15). Like the dogma of Mary’s Immaculate Conception, the dogma of the Assumption is not explicitly stated in the Bible. The teaching that ‘at the end of her earthly course, Mary was assumed into heavenly glory, body and soul’ was dogmatically defined by Pius XII in 1950 in Munificentissimus Deus.With the Assumption, the promises of the Lord were fulfilled for Mary, and as always, beyond all expectation. Her glorification in body and soul resulted from divine graciousness and gracefulness. Here pray to Mary Assumed into Heaven

W Kościele Katolickim obchodzone są cztery uroczystości ku czci Maryi Matki Jezusa: Niepokalane Poczęcie (8 grudnia), Jej Boskie Macierzyństwo (1 stycznia), Zwiastowanie (25 marca) oraz Jej Wniebowzięcie (15 sierpnia). Podobnie jak dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi, dogmat Wniebowzięcia nie jest wyraźnie określony w Biblii. Prawda o Wniebowzięciu Matki Bożej stanowi dogmat naszej wiary, ogłoszony przez papieża Piusa XII 1 listopada 1950 r. w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus w słowach: “ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej”. W tym miejscu znajdziesz modlitwę kolekty z uroczystości Wniebowzięcia

Comments are closed.