Marian prayers / Modlitwy maryjne: Prayer to Our Lady of Fatima (13)

Between May and October 1917, Our Lady appeared six times to three young Portuguese children in a field called the Cova de Iria, near the small village of Fatima, about seventy miles north of Lisbon. On October 31, 1942, in honor of the twenty-fifth anniversary of the apparitions, Pope Pius XII solemnly consecrated the world to the Immaculate Heart of Mary. Pope John Paul II offered Mass in Fatima on May 13, 1982, to give thanks for Mary’s intercession in saving his life a year earlier. Pray with the Act of Entrustment to Mary, Virgin of Fatima, by Pope Francis at Saint Peter’s Square on October 13, 2013 here

W okresie od maja do października 1917 roku Matka Boża ukazała się sześciokrotnie trojgu małym portugalskim dzieciom na polu zwanym Cova de Iria, w pobliżu małej wioski Fatima, około 70 mil na północ od Lizbony. 31 października 1942 r., W dwudziestą piątą rocznicę objawień, Papież Pius XII uroczyście poświęcił świat Niepokalanemu Sercu Maryi. Papież Jan Paweł II odprawił Mszę św. w Fatimie 13 maja 1982 r., aby podziękować za wstawiennictwo Maryi w ocaleniu jego życia rok wcześniej. Na zakończenie Mszy św. w niedzielę 13 października 2013 r. — w rocznicę ostatniego ukazania się Matki Bożej trojgu pastuszkom w Fatimie — Papież Franciszek zawierzył ludzkość Najświętszej Maryi Pannie, odmawiając następującą modlitwę, zwaną Aktem Zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej

Comments are closed.