Marian prayers / Modlitwy maryjne: Prayer to Our Lady of Good Help (15)

Identifying herself as ‘The Queen of Heaven who prays for the conversion of sinners,’ Mary appeared in October 1859 to a Belgian immigrant woman, Adele Brise, on the grounds of Champion Shrine, when the town was known as Robinsonville. The first two apparitions were silent, but the third time the Blessed Virgin Mary spoke to her. In December 2010, after a period of prayerful discernment during which he reviewed years of research and investigation by expert Mariologists, The Most Rev. David L. Ricken, Bishop of Green Bay, determined it to be ‘worthy of belief’ that the Blessed Virgin Mary appeared to Adele Brise. On August 15, 2016, The United States Conference of Catholic Bishops declared Champion a ‘National Shrine,’ by formal decree, distinguishing ‘The National Shrine of Our Lady of Good Help’ as the first and only Catholic Shrine in America with a Church-approved Marian Apparition Site. Pray here to Our Lady of Good Help

Przedstawiając się jako „Królowa Nieba, która modli się o nawrócenie grzeszników”, Mary zjawiła się w październiku 1859 r. belgijskiej imigrantce, Adele Brise, na ziemi Champion, kiedy miasto było znane jako Robinsonville. Pierwsze dwa objawienia były w milczeniu, ale za trzecim razem Najświętsza Maryja Panna przemówiła do niej. Bp David Ricken, ordynariusz diecezji Green Bay w dekrecie ogłoszonym 8 grudnia 2010 r. stwierdził, że objawienia maryjne w Champion mają charakter nadprzyrodzony i są godne wiary ze strony katolików, choć oczywiście do wierzenia w nie nikt nie jest zobowiązany. W dniu 15 sierpnia 2016 r. Konferencja Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych ogłosiła oficjalnym dekretem Sanktuarium w Champion jako Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Pomocy oraz uznało to miejsce jako pierwsze i jedyne w Ameryce miejsce objawień maryjnych oficjalnie zatwierdzone przez Kościół. Tutaj znajdziesz modlitwę do Matki Bożej Dobrej Pomocy, napisaną przez Biskupa Davida L. Ricken

Comments are closed.