Marian prayers / Modlitwy maryjne: Prayer to the Immaculate (26)

In the Constitution Ineffabilis Deus of 8 December, 1854, Pius IX pronounced and defined that the Blessed Virgin Mary “in the first instance of her conception, by a singular privilege and grace granted by God, in view of the merits of Jesus Christ, the Saviour of the human race, was preserved exempt from all stain of original sin.” The Immaculate Conception means that Mary, whose conception was brought about the normal way, was conceived without original sin or its stain—that’s what “immaculate” means: without stain. The essence of original sin consists in the deprivation of sanctifying grace, and its stain is a corrupt nature. Mary was preserved from these defects by God’s grace; from the first instant of her existence she was in the state of sanctifying grace and was free from the corrupt nature original sin brings. Pray here with St. Maximilian Kolbe’s Prayer of Total Consecration

W bulli Ineffabilis Deus z 8 grudnia 1854 r. papież Pius IX orzekł i zdefiniował, że Najświętsza Maryja Panna „ż Najświętsza Maryja Panna w pierwszej chwili poczęcia szczególną wszechmocnego Boga łaską i przywilejem, przez wzgląd na zasługi Chrystusa Jezusa Zbawiciela rodu ludzkiego, zachowana była wolna od wszelkiej skazy pierworodnej winy, jest od Boga objawiona, a przeto od wszystkich wiernych mocno i stale ma być wierzona.” Niepokalane Poczęcie oznacza, że Maryja, której poczęcie dokonało się w normalny sposób, została poczęta bez grzechu pierworodnego i jego skazy. Istota grzechu pierworodnego polega na pozbawieniu łaski uświęcającej, a jego skazą jest zepsuta natura. Maryja od pierwszej chwili swego istnienia znajdowała się w stanie łaski uświęcającej. Tutaj znajdziesz Akt poświęcenia się Niepokalanej świętego Maksymiliana Kolbe.

Comments are closed.