Marian prayers / Modlitwy maryjne: Salve Regina (7)

The “Salve, Regina” is one of the four Marian antiphons. It was possibly written by Hermann the Lame, a monk of Reichenau (1013-1054). The “Salve, Regina” was sung at the end of Night Prayer and used as a processional antiphon at the Abbey of Cluny (France) from around 1135.

Hail, holy Queen, Mother of mercy, hail, our life, our sweetness, and our hope. To you we cry, the children of Eve; to you we send up our sighs, mourning and weeping in this land of exile. Turn, then, most gracious advocate, your eyes of mercy toward us; lead us home at last and show us the blessed fruit of your womb, Jesus: O clement, O loving, O sweet virgin Mary.

“Witaj Królowo” jest jedną z czterech antyfon. Przypisywana jest bł. Hermanowi z Reichenau (1013-1054). Używana była najpierw jako modlitwa zakonna, jako hymn procesyjny w Opactwie Cluny od około 1135 r., następnie jako ufna modlitwa na zakończenie dnia, a dzisiaj także na pogrzebach.

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

Comments are closed.