Marian prayers / Modlitwy maryjne: The Akhatist to the Theotokos (16)

The Akathist Hymn is a profound, devotional poem, which sings the praises of the Holy Mother and Ever-Virgin Mary. It is one of the most beloved services in the Orthodox Church. It was composed in the imperial city of Constantinople, “the city of the Virgin,” by St. Romanos the Melodist. The Akathist hymn consists of praises directed to the Mother of God, beginning with the salutation of the Archangel Gabriel: “Rejoice.” As the hymn is chanted all of the events related to our Lord’s Incarnation pass before us for our contemplation. The word “akathistos” means “not sitting,” i.e., standing; normally all participants stand while it is being prayed. The hymn is comprised of 24 stanzas, arranged in an acrostic following the Greek alphabet. You can listen the Akathist here

Hymn Akatyst to głęboki, pobożny poemat, w który wysławia Najświętszą Matkę i Maryję Dziewicę. Jest to jedno z najbardziej lubianych nabożeństw w Kościele prawosławnym. Hymn ten został skomponowany w cesarskim mieście Konstantynopolu, „mieście Dziewicy”, przez św. Romana Melodystę. Hymn Akatyst składa się z uwielbienia skierowanego do Matki Bożej, rozpoczynającego się pozdrowieniem Archanioła Gabriela: „Raduj się”. Gdy hymn jest śpiewany, wszystkie wydarzenia związane z Wcieleniem naszego Pana przechodzą przed nami do kontemplacji. Słowo „akathistos” oznacza „nie siedzieć”, czyli stać. Zwykle wszyscy uczestnicy stoją podczas modlitwy. Hymn składa się z 24 strof, ułożonych w wiersze zgodnie z alfabetem greckim. Tu możesz posłuchać modlitwy Akatyst

Comments are closed.