Marian prayers / Modlitwy maryjne: The Angelus (11)

There is no single author of the Angelus. The present form of the Angelus, as it was recommended by Pope Paul VI in his Marialis Cultus, is the result of a century-long development and was definitively approved by Pope Benedict XIV in 1724. The Angelus is an explicitly biblical prayer. It has quasi-liturgical character in as much as it provides sanctification of various parts of the day. Pray the Angelus here

Modlitwa Anioł Pański nie ma autora. Obecna forma modlitwy Anioł Pański, zgodnie z zaleceniami Papieża Pawła VI w jego dokumencie Marialis Cultus, jest wynikiem stuletniego rozwoju i została ostatecznie zatwierdzona przez papieża Benedykta XIV w 1724 r. Anioł Pański jest modlitwą wyraźnie biblijną. Ma charakter quasi-liturgiczny, ponieważ zapewnia uświęcenie różnych części dnia. Tekst modlitwy znajdziesz tutaj

Comments are closed.