Marian prayers / Modlitwy maryjne: The Holy Rosary (29)

The Holy Rosary (Latin rosarium, in the sense of “crown of roses” or “garland of roses”) refers to a set of prayers  used in the Catholic Church and to the string of knots or beads used to count the component prayers. The prayers that compose the Rosary are arranged in sets of ten Hail Marys, called decades. Each decade is preceded by one Lord’s Prayer (“Our Father”) and traditionally followed by one Glory Be. During recitation of each set we recite the Mysteries of the Rosary which recall events in the lives of Jesus and of Mary. Pope Pius V (in office 1566–1572) established a standard 15 Mysteries of the Rosary, based on long-standing custom. This groups the mysteries in three sets: the Joyful Mysteries, the Sorrowful Mysteries, and the Glorious Mysteries. In 2002 Pope John Paul II added a new set of five, termed the Luminous Mysteries, bringing the total number of mysteries to 20. The Glorious mysteries are prayed on Sunday and Wednesday, the Joyful on Monday and Saturday, the Sorrowful on Tuesday and Friday, and the Luminous on Thursday.

Różaniec Święty (łacińskie Rosarium tłumaczy się „korona z róż” lub „girlanda z róż”) odnosi się do zestawu modlitw oraz tzw koronki czyli sznurka z węzełkami lub koralikami używanych do liczenia składowych modlitw. Modlitwy składające się na różaniec są ułożone w serie dziesięciu Zdrowaś Mario, zwanych dziesiątkami. Każdy dziesiątek poprzedzony jest jedną Modlitwą Pańską („Ojcze nasz”), a po niej tradycyjnie następuje modlitwa Chwała Ojcu. Podczas recytacji każdej części rozważamy tajemnice, które przypominają wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Papież Pius V (w latach 1566–1572) ustanowił 15 tajemnic różańcowych, opartych na długoletniej tradycji. Tajemnice zebrane były w trzy części: radosne tajemnice, bolesne tajemnice i chwalebne. W 2002 roku Papież Jan Paweł II dodał nową część zwaną Tajemnicami Światła, zwiększając całkowitą liczbę tajemnic do 20. Tajemnice chwalebne odmawia się w niedzielę i środę, radosne w poniedziałek i sobotę, bolesne we wtorek i piątek a światła w czwartek.

Comments are closed.