Marian Prayer / Modlitwy maryjne: “Magnificat” (1)

The “Canticle of Mary” or “Magnificat” is taken from the Gospel according to Luke 1:46-55. The “Magnificat” is a Song of joy and of hope, of thanksgiving and of sharing. Pray and meditate this beautiful text.

My soul proclaims the greatness of the Lord, my spirit rejoices in God my Savior for he has looked with favor on his lowly servant. From this day all generations will call me blessed: the Almighty has done great things for me, and holy is his Name. He has mercy on those who fear him in every generation. He has shown the strength of his arm, he has scattered the proud in their conceit. He has cast down the mighty from their thrones, and has lifted up the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has come to the help of his servant Israel for he remembered his promise of mercy, the promise he made to our fathers, to Abraham and his children for ever.

“Kantyk Maryi” albo “Magnificat” pochodzi z Ewangelii św. Łukasza 1,46-55. To pieśń radości I nadziei, to dziękczynienie i świadectwo. Pomódl się i rozważaj ten piękny tekst.

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom,Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Comments are closed.