September – The Month of Our Lady of La Salette

Prayer to Our Lady of La Salette

Remember, dear Lady of La Salette, true Mother of Sorrows, the tears which thou didst shed for me on Calvary; be mindful also of the unceasing care which thou dost exercise to shield me from the justice of God; and consider whether thou canst now abandon thy child, for whom thou hast done so much.

Inspired by this consoling thought, I come to cast myself at thy feet, in spite of my infidelity and ingratitude.

Reject not my prayer, O Virgin of reconciliation, convert me, obtain for me the grace to love Jesus Christ above all things and to console thee too by living a holy life, in order that one day I may be able to see thee in Heaven.

Amen.

Modlitwa do Matki Bożej Saletyńskiej

Pomnij, o Matko Boża Saletyńska, prawdziwa Matko Bolesna, na łzy wylane za mnie na Kalwarii. Pomnij także na trudy, których się nieustannie dla mnie podejmujesz, aby mnie zasłonić przed sprawiedliwością Bożą. Czyż tedy teraz możesz opuścić dziecko swoje, skoro dla niego tak wiele już uczyniłaś?

Tą pocieszającą myślą ożywiony, upadam do stóp Twoich, choć tak niewierny jestem i niewdzięczny. Nie odrzucaj modlitwy mojej, o przeczysta Dziewico, Pojednawczymi Grzeszników, lecz nawróć mnie i wyjednaj mi tę łaskę, bym Jezusa umiłował(-a) nade wszystko, a Ciebie pocieszał(-a) życiem świątobliwym, bym mógł (mogła) kiedyś oglądać Cię w niebie.

Amen.

Comments are closed.