September – First fruits of the apparition

THE FIRST PHOTO of the spring at the site of the apparition and a figure of Mary with the first La Salette votive offering. Photograph – Municipal Library, Grenoble.

Spring of crystal-clear water, conversions and pilgrims

After Apparition, many unusual events occurred in the vicinity of La Salette. On September 21, a few residents went to the apparition site, where they noticed a spring of crystal-clear water gushing out where the beautiful lady had sat during the apparition. The spring had been known about for a long time, but the water flowed at irregular intervals, mainly after heavy rain, or during thaws. Since the apparition, it has never dried up.

Apart from that, local peasants began to return to their religious practices, including Maximin’s father, who had not been to church for years, instead spending whole evenings in the inn. On November 8, he unexpectedly received Holy Communion. From that day on, he was a zealous Catholic. November 24 saw the first procession to the apparition site from the parish in Corps. That day, Marie Gaillard, the wife of a local hatter, was healed of severe rheumatism. A Marian cult arose in La Salette and the first pilgrims began to arrive from distant parts.

In May 1847, when the snow had melted, another wave of pilgrims headed for La Salette. On the first anniversary of the apparition, over fifty thousand pilgrims appeared there. Witnesses recalled that they had never seen such large crowds in their lives. A hastily built, wooden chapel could not accommodate even a fraction of the pilgrims.

Źródło krystalicznej wody, nawrócenia i pielgrzymi

Po objawieniu w okolicach La Salette miało miejsce wiele niezwykłych wydarzeń. Już w dniu 21 września kilku mieszkańców udało się na miejsce objawienia, gdzie zauważyli źródło krystalicznie czystej wody, obficie wytryskującej z miejsca, w którym siedziała Piękna Pani. Było ono znane już od dawna, ale woda wypływała z niego w nieregularnych odstępach czasu, głównie po ulewnych deszczach lub podczas roztopów. Od tamtej pory źródło nigdy już nie wyschło.

Poza tym miejscowi chłopi zaczęli powracać do praktyk religijnych. Wśród nich był także ojciec Maksymina, który latami nie uczęszczał do kościoła, całe wieczory spędzając w karczmie. 8 listopada nieoczekiwanie nawrócił się i przyjął Komunię św. Od tego dnia stał się gorliwym katolikiem. 24 listopada na miejsce objawienia ruszyła pierwsza procesja z parafii w Corps. Tego dnia uzdrowiona została z ciężkiego reumatyzmu Marie Gaillard, żona miejscowego piekarza. Wokół La Salette spontanicznie zaczął się tworzyć kult maryjny, a z odległych stron zaczęli przybywać pierwsi pielgrzymi.

W maju 1847 roku, gdy stopniały śniegi, do La Salette ruszyła nowa fala pielgrzymów. Bywały dni, że przybywało ich nawet kilka tysięcy. W pierwszą rocznicę objawień zjawiło się tam ponad pięćdziesiąt tysięcy pątników. Świadkowie wspominali, że nigdy w życiu nie widzieli tak wielkich tłumów. Pospiesznie zbudowana, drewniana kaplica nie mogła pomieścić nawet części pielgrzymów.

Comments are closed.