September – The first investigations of the authenticity of the apparition

SITUATIONAL PLAN of the La Salette apparition with portraits of Maximin Giraud and Mélanie Calvat included in Fr. Pierre Joseph Rousselot’s The Truth About the Event of La Salette (1848).

Letter Dictated by the Virgin Mary

Pierre Peytard, the mayor of La Salette, was the first person who resolved to clarify the matter. He went to Baptiste Pra’s home that same day to personally question Mélanie. He interrogated her for three hours without a break, asking loaded questions, trying to detect even the slightest contradiction in her account. But the cowherd’s account was coherent, logical, and contained no gaps. The mayor changed his approach and began to threaten her with imprisonment if she did not stop lying. But she remained steadfast, insisting she was telling the truth. Peytard tried another approach. He took out four thalers, trying to buy her silence. The girl firmly rejected the bribe. On leaving the homestead, Peytard ordered the farmer not to let Mélanie out of the house, as he did not want her to see Maximin before he had personally questioned him.

The next day, September 21, the mayor spent several hours interrogating Maximin. He asked tricky questions, pleaded, and threatened in turn, but to no avail.

Meanwhile, on the evening of September 20, after the mayor’s departure, Baptiste Pra and two of his neighbors, Pierre Selme and Jean Moussier, aware of the importance of the events, decided to write down Mélanie’s account. They asked her to repeat it yet again and wrote it down word for word. Thus arose the oldest written account of the La Salette apparition. It only contained what Our Lady had said, and the children’s answers to her questions, without describing the circumstances. The villagers entitled the text Letter Dictated by the Virgin Mary to Two Children on the Mountain of La Salette-Fallavaux. To this day, it is the primary source document on the apparition and of the utmost importance, as it was written on the day after the apparition.

List podyktowany przez Najświętszą Pannę

Pierre Peytard, mer gminy La Salette, był pierwszą osobą, która zdecydowała się wyjaśnić sprawę Zjawienia. W dniu 20 września poszedł do domu Baptiste Pra, by osobiście przesłuchać Melanię. Przesłuchiwał ją przez trzy godziny bez przerwy, zadając mnóstwo pytań, próbując wykryć nawet najmniejszą sprzeczność w jej relacji. Ale opowieść pasterki była spójna, logiczna i nie zawierała żadnych luk. Wówczas mer zmienił metodę i zaczął jej grozić nawet więzieniem, jeśli nie przestanie kłamać. Ona jednak pozostała nieugięta, upierając się, że mówi prawdę. Peytard spróbował także innego podejścia. Wyjął cztery talary, próbując kupić jej milczenie. Dziewczynka zdecydowanie odrzuciła tę ofertę. Opuszczając domostwo, mer nakazał gospodarzowi, aby nie wypuszczał Melanii z domu, gdyż nie chciał, aby spotkała się z Maksyminem, zanim on wypyta go o wszystko.

Nazajutrz, 21 września, mer spędził kilka godzin na przesłuchiwaniu Maksymina. Zadawał podchwytliwe pytania, prosił i groził na przemian, ale bezskutecznie.

Tymczasem wieczorem 20 września, już po wyjściu mera, Baptiste Pra oraz dwaj jego sąsiedzi, Pierre Selme i Jean Moussier, świadomi wagi wydarzeń, postanowili spisać relację Melanii. Każąc jej powtórzyć jeszcze raz swoją historię, spisali dokładnie zdanie po zdaniu opowieść dziewczynki. W ten sposób powstała najstarsza pisemna relacja o objawieniu w La Salette. Zawierała tylko to, co powiedziała Matka Boża i odpowiedzi dzieci na jej pytania, bez opisu okoliczności. Wieśniacy zatytułowali ten tekst: “List podyktowany przez Najświętszą Pannę dwojgu dzieciom – na górze La Salette-Fallavaux”. Do dziś stanowi on podstawowy dokument źródłowy na temat tego objawienia. Jego waga jest wyjątkowa, ponieważ powstał nazajutrz po zdarzeniu.

Comments are closed.