September – The Message of a Beautiful Lady (3)

Do you say your prayers well, my children?

She suddenly stopped and addressed them: “Do you say your prayers well, my children?”

“Not very well, Madam,” they replied simultaneously.

“Ah, my children, you must be sure to say them well morning and evening. When you do not have time, say at least one Our Father and a Hail Mary; but when you have time, say more. Only a few elderly women go to Mass in summer. The rest work on Sunday all summer. In winter, when they know not what to do, they go to Mass just to ridicule religion. During Lent, they eat meat like dogs.”

Czy dobrze się modlicie, moje dzieci?

Maryja zwróciła się do dzieci słowami: “Czy dobrze się modlicie, moje dzieci?”

– „Nie bardzo, proszę Pani!” – odpowiadają obydwoje.

„Ach! moje dzieci, trzeba się dobrze modlić wieczorem i rano. Jeżeli nie macie czasu, zmówcie przynajmniej „Ojcze nasz i Zdrowaś”, a jeżeli będziecie mogły módlcie się więcej. W lecie ma mszę świętą chodzi tylko kilka starszych niewiast. Inni pracują w niedzielę przez całe lato. W zimie, gdy nie wiedzą, co robić, idą na mszę św. jedynie po to, by sobie drwić z religii. W czasie Wielkiego Postu jedzą mięso jak psy. 

Comments are closed.