Marian prayers / Modlitwy maryjne: Our Lady of Akita – Japan (17)

On June 12, 1973, Sr. Agnes Sasagawa of the Handmaids of the Eucharist began receiving heavenly visions in a convent located in Akita, Japan. At first she saw angelic beings worshiping the Eucharist, but then on July 6, 1973, Sasagawa saw a wooden statue of the Virgin Mary speak to her, relaying a powerful message similar to what the three shepherd children received in Fatima, Portugal. The statue soon after began to bleed and tears started to flow down her cheeks. Around 2,000 people witnessed the tears coming from the statue and the liquid was gathered and sent to a laboratory for testing. The blood was confirmed to be of human origin, as were the tears. After a lengthy investigation, the local bishop, John Shoojiroo Ito of Niigata, approved the apparition to be of supernatural origin and “worthy of belief.” Here you can find the Akita Prayer

W dniu 12 czerwca 1973 r. Siostra Agnes Sasagawa ze Zgromadzenia Służebnic Eucharystii zaczęła otrzymywać wizje w klasztorze znajdującym się w Akicie w Japonii. Początkowo widziała anielskie istoty oddające cześć Eucharystii, ale 6 lipca 1973 r. Sasagawa zobaczyła drewniany posąg Matki Boskiej, który przemawiał do niej, przekazując potężne przesłanie podobne do tego, które troje dzieci otrzymało w Fatimie w Portugalii. Posąg wkrótce potem zaczął krwawić, a łzy zaczęły spływać jej po policzkach. Około 2000 osób było świadkami łez płynących z posągu, a płyn został zebrany i wysłany do laboratorium w celu przetestowania. Potwierdzono, że krew jest pochodzenia ludzkiego, podobnie jak łzy. Po długim badaniu miejscowy biskup, John Shoojiroo Ito z Niigaty, zatwierdził objawienie jako nadprzyrodzone i „godne wiary”. Tutaj znajdziesz modlitwę z Akity

Comments are closed.