Program Wielkiego Tygodnia po polsku

Sunday Mass in English: 8 AM.

Msza święta niedzielna po polsku w sobotę o 6 PM i w niedzielę o 10 AM.

DAILY MASS SCHEDULE:

MONDAY–SATURDAY: 7:30 am English

CONFESSIONS:

MONDAY–FRIDAY: 6:15 pm
SATURDAY: 11:30 am

REMEMBER AND PRAY!

Our Lady of La Salette Festival

September 16-18, 2022

The Most Holy Body and Blood of Christ, June 19, 2022,

The Procession at the La Salette Shrine, Twin Lakes, WI

Thursday, November 23, 7:30 AM

NO CONFESSION, NO ADORATION TONIGHT

Thanksgiving Day may be observed with a special Mass at Catholic churches throughout the United States of America.

The day is a secular holiday with strong religious roots. This day implies that there is a God, that God is provident, that we recognize what God has done, that we can address God about our blessings, and that the best thing we can say is “Thanks.”

If anyone knows how to give thanks to God, the church should know how to do it best. The very word Eucharist means “thanksgiving.” There is no more fitting way to celebrate this feast than to join in prayer at the table of the Lord.

Dear Donors,
Thank you so much for the spiritual and financial support you’ve provided to our La Salette Missions in Ukraine and to the refugees in our La Salette residencies, religious houses, retreat houses and charity organizations both in Ukraine and in Poland, as well in Slovakia and Czechia.
As for now, there are more than three million Ukrainian refugees in Poland, mainly women and children. 
The Our Lady of La Salette Polish Province ministers in 47 places in 9 countries in Europe and in Twin Lakes, WI, US. 
Six of our La Salette parishes are in Ukraine. Eleven of our La Salette Missionaries work there, and all of them have made a decision to remain with the faithful in those six parishes: Zaporizhzhya, Nikopol, Kyvyi Rih, Brailiv, Bus’k and Lanovychi. They’re helping refugees and each other as they’re able (room and board, transportation, community support, and other assistance).
In all our La Salette houses and parishes in Poland, we’ve welcomed the refugees from Ukraine. We’ve also held a fundraising campaign in all our 10 countries to cover our expenses for assisting the Ukrainians.If you’d like to get any information about what we’re doing there, please, let me know. I’ll forward to you any communication I get from Ukraine and Poland.   
With profound gratitude for your generosity

Fr. Andrew Zagorski MS

Ukraine assistance

You can help? Donate or mail a check.

Our Lady of La Salette Festival

On Sunday September 19, 2021 we have celebrated the 175th Anniversary of the Apparition of Our Lady of La Salette. Our prayer and conversion, gratitude and ministry have been offered to God through the intersession of the Blessed Mother Mary of La Salette. On this occasion, a new Shrine of the Blessed Mother, Queen of Podhale has been built and blessed. See all the pictures in LIFE OF THE SHRINE

W niedzielę, 19 września 2021 r. obchodziliśmy święto Matki Bożej z Ła Salette i 175 rocznicę Jej objawienia w La Salette. Składaliśmy Bogu w ofierze przez wstawiennictwo Maryi nasze modlitwy i nawrócenie, naszą wdzięczność i głoszenie orędzia Maryi. Ofiarowaliśmy też nową kapliczkę Matki Bożej Ludźmierskiej, Królowej Podhala. Bóg zapłać wszystkim uczestnikom za modlitwę i ofiary! Bóg zapłać wszystkim Góralom za piękną obecność w strojach regionalnych! Zdjęcia można zobaczyć pod zakładką LIFE OF THE SHRINE.


 • September – First fruits of the apparition
  THE FIRST PHOTO of the spring at the site of the apparition and a figure of Mary with the first La Salette votive offering. Photograph – Municipal Library, Grenoble.

  Spring of crystal-clear water, conversions and pilgrims

  After Apparition, many unusual events occurred in the vicinity of La Salette. On September 21, a few residents went to the apparition site, where they noticed a spring of crystal-clear water gushing out where the beautiful lady had sat during the apparition. The spring had been known about for a long time, but the water flowed at irregular intervals, mainly after heavy rain, or during thaws. Since the apparition, it has never dried up.

  Apart from that, local peasants began to return to their religious practices, including Maximin’s father, who had not been to church for years, instead spending whole evenings in the inn. On November 8, he unexpectedly received Holy Communion. From that day on, he was a zealous Catholic. November 24 saw the first procession to the apparition site from the parish in Corps. That day, Marie Gaillard, the wife of a local hatter, was healed of severe rheumatism. A Marian cult arose in La Salette and the first pilgrims began to arrive from distant parts.

  In May 1847, when the snow had melted, another wave of pilgrims headed for La Salette. On the first anniversary of the apparition, over fifty thousand pilgrims appeared there. Witnesses recalled that they had never seen such large crowds in their lives. A hastily built, wooden chapel could not accommodate even a fraction of the pilgrims.

  Źródło krystalicznej wody, nawrócenia i pielgrzymi

  Po objawieniu w okolicach La Salette miało miejsce wiele niezwykłych wydarzeń. Już w dniu 21 września kilku mieszkańców udało się na miejsce objawienia, gdzie zauważyli źródło krystalicznie czystej wody, obficie wytryskującej z miejsca, w którym siedziała Piękna Pani. Było ono znane już od dawna, ale woda wypływała z niego w nieregularnych odstępach czasu, głównie po ulewnych deszczach lub podczas roztopów. Od tamtej pory źródło nigdy już nie wyschło.

  Poza tym miejscowi chłopi zaczęli powracać do praktyk religijnych. Wśród nich był także ojciec Maksymina, który latami nie uczęszczał do kościoła, całe wieczory spędzając w karczmie. 8 listopada nieoczekiwanie nawrócił się i przyjął Komunię św. Od tego dnia stał się gorliwym katolikiem. 24 listopada na miejsce objawienia ruszyła pierwsza procesja z parafii w Corps. Tego dnia uzdrowiona została z ciężkiego reumatyzmu Marie Gaillard, żona miejscowego piekarza. Wokół La Salette spontanicznie zaczął się tworzyć kult maryjny, a z odległych stron zaczęli przybywać pierwsi pielgrzymi.

  W maju 1847 roku, gdy stopniały śniegi, do La Salette ruszyła nowa fala pielgrzymów. Bywały dni, że przybywało ich nawet kilka tysięcy. W pierwszą rocznicę objawień zjawiło się tam ponad pięćdziesiąt tysięcy pątników. Świadkowie wspominali, że nigdy w życiu nie widzieli tak wielkich tłumów. Pospiesznie zbudowana, drewniana kaplica nie mogła pomieścić nawet części pielgrzymów.


“Wszystko postawiłem na Maryję”.
“I gambled everything on Mary.”

Blessed Stefan Wyszyński

Kardynał Wyszyński o Różańcu:

“Zżyjmy się z różańcem tak, byśmy go stale odmawiali, byśmy doń łatwo wracali, byśmy mu poświęcali wszystkie wolne chwile. Jak miłym i wiernym towarzyszem codziennych zajęć naszych może być różaniec! Krzątanina domowa przy wielu zajęciach, długich wędrówkach do pracy, w pole, do fabryki, do szkoły czy urzędu, (…) wyczekiwanie w kolejkach, na przystankach autobusowych, w poczekalni urzędów, długie godziny na wozie, w samochodzie, w wagonie kolejowym, bezsenne noce czuwania nad kołyską chorego dziecka, miłe chwile wytchnienia, włóczęgi po lesie czy po mieście – wszystko to może być uświęcone, wzbogacone, uprzyjemnione, modlitwą różańcową.”

Cardinal Wyszyński about the Rosary:

“Let us be attached to the Rosary so that we pray it constantly, that we return to it easily, that we devote all our free time to it. How pleasant and faithful companion of our daily activities can be the Rosary! Wrestling with daily household chores, long walks to work, to the factory, school or office, […] waiting in lines, at bus stops, in the waiting room of offices, long hours […] in a car, on the train, sleepless nights watching over a sick child’s cradle, pleasant moments of rest, wandering in the woods or in the city – all this can be sanctified, enriched, more enjoyable, with the prayer of the rosary.”


175 YEARS AGO

“Come closer, my children; do not be afraid.”

On September 19, 1846, Mary appeared to two small children in the alps of Southern France. Today, the La Salette Missionaries carry on her message of reconciliation and mercy in 25 countries all around the world.

Click here to read Mary’s full message to Maximin Giraud and Mélanie Calvat, and learn about its meaning…

Mass Times

SUNDAY MASS SCHEDULE:

SATURDAY:
6:00 pm Polish
SUNDAY:
8:00 am English
10:00 am Polish

The Mass is indoor or outdoor according to the weather

DAILY MASS SCHEDULE:

MONDAY–SATURDAY:
7:30 am English

Confessions

MONDAY–FRIDAY:
6:15 pm
SATURDAY:
11:30 am

Liturgy of the Hours

MORNING PRAYER

MONDAY–SATURDAY:
7:15 am

EVENING PRAYER

MONDAY–FRIDAY:
6:00 pm

Divine Mercy Devotion

SUNDAY 3:00 pm

Środa: Nowenna do Matki Bożej Płaczącej po polsku

In Polish: Nowenna jest co tydzień w środę o 6:30 pm. W czasie wspólnej modlitwy, dczytujemy i polecamy Bogu prośby oraz podziękowania przez wstawiennictwo Matki Bożej płaczącej z La Salette. Następnie o 7 pm te same intencje składamy przed Bogiem podczas Mszy św. z homilią o Najświętszej Maryi Pannie.

IN POLISH:
6:30 pm Nowenna z czytaniem próśb i podziękowań (Novena in Polish)
7:00 pm Msza Mass

1st Friday Devotion

IN ENGLISH: Join us for Mass and an hour of Eucharistic Adoration on the first Friday of every month. Adoration begins right after the 7:30 am Mass and continues until 9 am.

IN POLISH:
6:30 pm Holy Hour
7:00 pm Mass

1st Saturday Devotion

IN ENGLISH: Join us for Mass and an hour of Eucharistic Adoration on the first Saturday of every month. Adoration begins right after the 7:30 am Mass and continues until 9 am.

IN POLISH:
Marian Devotion starts at 5:30 pm, then at

6:00 pm Sunday Mass

Monthly La Salette Novena in English

THE 11TH THROUGH THE 18TH OF THE MONTH
Novena is prayed before morning Mass (on Sunday Novena is prayed a few minutes before Mass)

THE 19TH OF THE MONTH
7:30 am – Mass with Anointing
(If 19th falls on Sunday, Mass with Anointing is celebrated on Monday at 7:30 am; each year in September there is La Salette Solemnity on the third Sunday and there is no Anointing)