COVID-19 Updates – a Guide to Returning to Shrine Operations and Ministry

After 14 months of various restrictions, we’re allowed by Archbishop Jerome Listecki to begin a process of returning to how it was before the pandemic. This process for some will appear to be too slow and to others too fast, however, it will be according to the guildlines of the health professionals.

Daily Mass: During the week, Mass is in the Chapel. When you come for Mass you will notice that on one side of the Chapel all pews will be open, however, if you feel the need for social distancing, please use the other side. Masks will be optional. At Communion time priest will come to you. For those who are sitting on the open side, please come to the isle edge of the pew to receive Communion if every pew is full.

Sunday Mass: We will have Mass outdoors at the Shrine in the Summer, weather permitting. All pews at the Shrine will be open (they are 4 feet apart). There is no need for masks. No need to register. You can also bring your own (folding) chair and sit where you want around the Shrine. At Communion time, you will walk up to receive Communion at two places around the Shrine. The Holy Communion will be given first to those who receive in the hand and after all have received in the hand, to those who receive on the tongue. If the weather is bad, Sunday Mass will be celebrated in the Pilgrim Hall. At Communion time, a priest will come to you, first to those who receive in the hand, then to those who receive on the tongue.

Parish and School Operations in the Archdiocese of Milwaukee – read more

Aktualizacje dotyczące COVID-19 – stopniowe zniesienie ograniczeń związanych z pandemią

Po 14 miesiącach ograniczeń, ks. Abp Hieronim Listecki wydał pozwolenie na stopniowy powrót do tego, co było przed wybuchem pandemii. Dla jednych ten proces wyda się zbyt wolny, dla innych zbyt szybki, lecz będzie to przebiegać według zaleceń ekspertów w dziedzinie zdrowia.

Msza codzienna: w ciągu tygodnia, Msza św. będzie celebrowana w Kaplicy sanktuarium. Ławki w Kaplicy z jednej strony są całkowicie otwarte, ale jeśli chcecie zachować większa odległość, możecie usiąść po drugiej stronie. Maski nie są obowiązkowe, nie prowadzimy zapisów. Kapłan podejdzie z Komunią św. do was. 

Msza w niedzielę: jeśli pogoda pozwoli, celebracja niedzielna będzie przy ołtarzu na zewnątrz. Na placu wszystkie ławki są dostępne (odległość to 4 stopy). Nie potrzeba masek ani nie ma zapisów. Do Komunii św. podejdziemy do kapłanów, którzy będą rozdawać Komunię św. w dwóch miejscach. Możecie przynieść swoje (rozkładane) krzesła i usiąść w dogodnym miejscu. Jeśli będzie zła pogoda, Msza niedzielna będzie w hallu pielgrzyma. Nie ma obowiązku masek i rejestracji. Kapłan podejdzie z Komunią św. najpierw do przyjmujących na rękę, potem do tych, który przyjmują Komunię do ust.


175 YEARS AGO

“Come closer, my children; do not be afraid.”

On September 19, 1846, Mary appeared to two small children in the alps of Southern France. Today, the La Salette Missionaries carry on her message of reconciliation and mercy in 25 countries all around the world.

Click here to read Mary’s full message to Maximin Giraud and Mélanie Calvat, and learn about its meaning…

Mass Times

SUNDAY MASS SCHEDULE:

SATURDAY:
6:00 pm Polish
SUNDAY:
8:00 am English
10:00 am Polish

The Mass is inside or outside according to the weather

DAILY MASS SCHEDULE:

MONDAY–SATURDAY:
7:30 am English

Confessions

MONDAY–FRIDAY:
6:15 pm
SATURDAY:
11:30 am

Liturgy of the Hours

MORNING PRAYER

MONDAY–SATURDAY:
7:15 am

EVENING PRAYER

MONDAY–FRIDAY:
6:00 pm

Divine Mercy Devotion

SUNDAY 3:00 pm

1st Friday Devotion

IN POLISH:
6:15 pm Holy Hour
7:00 pm Mass

1st Saturday Devotion

IN POLISH:
6:00 pm Sunday Mass and Marian Devotion

Monthly La Salette Novena

THE 11TH THROUGH THE 18TH OF THE MONTH
Novena is prayed before morning Mass (on Sunday Novena is prayed a few minutes before Mass)

THE 19TH OF THE MONTH
7:30 am – Mass with Anointing
(If 19th falls on Sunday, Mass with Anointing is celebrated on Monday at 7:30 am)