Marian prayers / Modlitwy Maryjne: Prayer to Our Lady of Lourdes (14)

The story of Lourdes is well known. Between February 11 and July 16, 1858, the Blessed Virgin Mary appeared eighteen times to fourteen-year-old Bernadette Soubirous in that small town located in the foothills of the Pyrenee mountains of southern France. The liturgical feast of Our Lady of Lourdes was established for February 11, approved by Pope Leo XIII, and first granted to the Diocese of Tarbes in the year 1890. Less than twenty years later, on November 13, 1907, his successor, Pope St. Pius X proclaimed that it be observed throughout the universal Church. Here pray to Our Lady of Lourdes

Historia Zjawienia Maryi w Lourdes jest dobrze znana. Między 11 lutego a 16 lipca 1858 roku Najświętsza Maryja Panna osiemnaście razy ukazała się czternastoletniej Bernadecie Soubirous w tym małym miasteczku położonym u podnóża Pirenejów w południowej Francji. Liturgiczne święto Matki Bożej z Lourdes zostało ustanowione 11 lutego, zatwierdzone przez papieża Leona XIII i po raz pierwszy przyznane diecezji Tarbes w 1890 r. Niespełna dwadzieścia lat później, 13 listopada 1907 r. papież św. Pius X rozciągnął to święto na cały Kościół powszechny. Tu znajdziesz modlitwę do Matki Bożej z Lourdes

Comments are closed.