Marian prayers / Modlitwy maryjne: Prayer to Our Lady of Perpetual Help (31)

Since 1866 the Redemptorists have spread devotion to the Blessed Virgin Mary under the icon and title of Our Mother of Perpetual Help (also known as Our Lady of Perpetual Help). According to tradition, the ancient Byzantine icon of Our Mother of Perpetual Help was stolen from a church in Crete, where many miracles had occurred. The image remained in the private possession of a Roman merchant and his family until 1499, when it was publicly displayed in the Church of St. Matthew in Rome between the Basilicas of St. Mary Major and St. John Lateran. When St. Matthew’s was destroyed in 1789, the icon was rescued and hung in an obscure monastery chapel. The Redemptorists asked Pope Pius IX for permission to move the icon to their new church, San Alfonso, which was built on the location of the icon’s earlier home. The pope granted his permission and told the Redemptorists to “make her known throughout the world.” In 1878, the Basilica and Shrine of Our Lady of Perpetual Help in Boston, Massachusetts, obtained a certified copy of the icon being the first in the United States. Pray here to Our Lady of Perpetual Help

Od 1866 roku Redemptoryści szerzą kult Najświętszej Maryi Panny w ikonie i tytule Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Według tradycji starożytna bizantyjska ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy została skradziona z kościoła na Krecie, gdzie wydarzyło się wiele cudów. Obraz pozostawał w prywatnym posiadaniu rzymskiego kupca i jego rodziny do 1499 r., kiedy to został wystawiony publicznie w kościele św. Mateusza w Rzymie między bazylikami Matki Bożej Większej i św. Jana na Lateranie. Kiedy kościół św. Mateusza został zniszczony w 1789 r., ikona została uratowana i zawieszona w mało znanej kaplicy klasztornej. Redemptoryści poprosili papieża Piusa IX o pozwolenie na przeniesienie ikony do ich nowego kościoła Św. Alfonsa Liguori, ich założyciela, który został zbudowany w miejscu wcześniejszego domu ikony. Papież wyraził zgodę i powiedział redemptorystom, aby „uczynili ją znaną na całym świecie”. W 1878 roku Bazylika i Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bostonie w stanie Massachusetts otrzymały uwierzytelnioną kopię ikony, która była pierwszą w Stanach Zjednoczonych. Tutaj znajdziesz modlitwę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Comments are closed.